Ecotel Communication ag: Overførsel af rettigheder til at bruge internetressourcer gennemført

Advertisement

DGAP-Nyheder: ecotel Communication ag / Nøgleord: Kontrakt/Ansøgning

ecotel Communication ag: Overførsel af rettigheder til at bruge internetressourcer gennemført

07/06/2022 / 09:39
Udstederen er alene ansvarlig for indholdet af denne meddelelse.

  • Engangsindtægt på 14,9 millioner euro før skat
  • Ekstra koncernresultat på ca. EUR 10,5 mio. eller yderligere indtjening pr. aktie (EPS) på ca. € 3,00 forventes i indeværende regnskabsår

Düsseldorf, 6. juli 2022

Ecotel Communication AG annoncerer den vellykkede indgåelse af en transaktion for overførsel af rettigheder til at bruge internetressourcer. Takket være dette trin blev kontrakten nævnt i den særlige rapport dateret 4. juni 2022 afsluttet inden for den angivne tidsramme. Efter fradrag af transaktionsomkostninger er engangsindtægten fra handlen omkring 14,9 millioner euro før skat. Dette betyder, at den konsoliderede indtjening for FY 2022 forventes at være omkring €10,5 millioner højere end oprindeligt forventet, mens indtjening pr. aktie (EPS) også forventes at stige med omkring €3,00.

Forud for transaktionen fulgte forskellige netværksoptimeringsprojekter over en periode på cirka 12 måneder, hvor både ressourcestyring og systematisk udnyttelse blev optimeret.

Som følge heraf blev der overført omkring 300.000 internetressourcer, som på sigt ikke længere vil være nødvendige for erhvervslivet. Med gennemførelsen af ​​overdragelsen står ecotel Communication ag tilbage med omkring 750.000 ressourcer, hvoraf omkring halvdelen i øjeblikket er allokeret til driften af ​​netværksinfrastrukturen og til ecotel-koncernens kunder. Virksomheden er i øjeblikket ved at vurdere, om yderligere brugsoptimering er mulig, og hvor mange internetressourcer, der er nødvendige for fremtidig vækst.

Direktionen er i øjeblikket ved at gennemgå koncernens strategi og planlægger at præsentere en ny strategi i de kommende måneder.

Om Ecotel Communication Ag:
Ecotel Group (herefter “ecotel”), der har opereret i hele Tyskland siden 1998, er specialiseret i markedsføring af it- og telekommunikationsløsninger inden for forskellige segmenter. Moderselskabet er Ecotel Communication AG, med hovedkontor i Düsseldorf. Inklusive datterselskaber og holdingselskaber beskæftiger Ecotel omkring 300 medarbejdere. Ecotel betjener i øjeblikket over 50.000 kunder på landsplan med 55.000 dataforbindelser og over 440.000 talekanaler.

Bemærk:
Denne publikation er hverken et tilbud om at sælge eller en invitation til at købe eller tegne værdipapirer. Denne publikation er ikke en værdipapirbrochure. Denne publikation og oplysningerne deri er ikke beregnet til direkte eller indirekte distribution i USA, Canada, Australien eller Japan.

investor relationer
ecotel kommunikation ag
investor relationer
+49 (0) 211-55 007 740
E-mail: InvestorRelations@ecotel.de

For mere information besøg os venligst på www.ecotel.de

06/07/2022 Distribution af virksomhedsnyheder udsendt af DGAP – service af EQS Group AG.
Udstederen er alene ansvarlig for indholdet af denne meddelelse.

DGAPs distributionstjenester omfatter lovmæssige meddelelser, finansielle/virksomhedsnyheder og pressemeddelelser.
Arkiv på www.dgap.de

Add Comment