GMO’er: Det er tid til at overveje en ny tilgang til emerging markets-gæld

Med stigende renter og værdien af ​​den amerikanske dollar har emerging market-gæld været i en usikker position.

Ifølge GMO’s Victoria Kurmes og Tina Vandersteel, som arbejder på firmaets emerging market debt team, er den traditionelle tilgang til at investere i emerging markets gæld ved hjælp af et enkelt benchmark “langt fra optimal” i det nuværende makroøkonomiske miljø. En årsag er, at investorer normalt allerede er udsat for valutarisiko i deres porteføljer af emerging markets obligationer og aktier. Benchmarks som JPM EM-obligationsindekset kunne have indlejret markedsrisici, “der ikke nødvendigvis er ønskværdige,” sagde strateger.

En enkelt referencetilgang kan også afskrække ledere, der ønsker at tjene “ud af boksen”-indkomst. I GMO’s seneste indlæg skrev Kurmes og Wendersteel, at “potentielle alfa-muligheder kunne undervurderes eller endda fuldstændig ignoreres”, hvis investorerne holder sig til de allokeringsbeslutninger, som et enkelt indeks indebærer.

Ifølge Kurmes og Wenderstil er en åbenlys modgift til dilemmaet, som den enkelte benchmark-tilgang udgør, at “helt fjerne betaen forbundet med det nye gældsbenchmark og frit bruge den fulde kombination af alfa-kilder til at bestemme det samlede afkast i forhold til fonde.” Dette mål kan nås ved at fokusere på den samlede indkomst og bruge mere end ét benchmark.

GMO-strateger hævder, at beslutningen om det samlede afkast vil fjerne varigheden af ​​den amerikanske dollar og tilføje lange eller korte positioner for at hjælpe investorer med at omprise eller undervurdere benchmarks. En blandet testløsning vil tilføje en alfakanal “i forhold til en reference med kendte aktivallokeringsegenskaber” såsom varighed og kvalitet. Teoretisk set udvider en blandet testløsning alfa-kapaciteten ved kun at fange den ønskede mængde beta-test.

Courmes og Vendersteel sagde, at et afkastmål på 7 til 9 procent kunne opnås gennem en kombination af alfa-strategier ved hjælp af kredit, vækstmarkedsvalutaer og rentebærende instrumenter. Omtrent 4 til 6 procent af merafkastet kan forventes fra investeringer i statslige og kvasi-statslige lån, herunder eksekverbare lån og misligholdte udstedelser. Yderligere 2 procent af overskuddet kan genereres gennem fortsat positionering på højkvalitetsmarkeder med højt afkast. Endelig siger strateger, at forsigtige vækstmarkedsvalutapositioner kan generere yderligere 1 procents merafkast.

“Når de amerikanske renter stiger, og den amerikanske dollar fortsætter med at skabe problemer, der kun holder længe [emerging markets currency] måske er tiden nu inde til at overveje en ny tilgang til at investere i nye gældsforpligtelser,” sagde Kurmes og Wendersteel.

Add Comment